wabp-groot-vettenoordWABP Groot Vettenoord

WABP staat voor WhatsApp Buurt Preventie.

Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, gebied, dorp of stad. In ons geval komt het melden van meldingen van dringend algemeen belang bij. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht. Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers/ondernemers zelf een groot gebied in de gaten houden. Op industrieterrein van Groot Vettenoord en Ary Koplaan hebben wij ook een WABP groep opgericht. Naast de zaken die te maken hebben met inbraak, vernieling etc. gebruiken wij deze WABP groep ook voor meldingen die van algemeen dringend belang zijn…..

Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners/ondernemers snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan bijvoorbeeld de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.


Aanmelden:

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen middels onze contactpagina met de volgende gegevens:

  1. Volledige naam (of namen) van diegene die aan deze groep wilt deelnemen
  2. E-mailadres(sen) van de personen die willen deelnemen
  3. Uiteraard de mobiele telefoonnummers van deze deelnemers
  4. Functie van de desbetreffende deelnemers
  5. Bedrijfsnaam  (niet van toepassing als u alleen bewoner bent)
  6. Het volledige adres van het bedrijf

Houd u aan de ‘huisregels’ voor deze WABP groep. Het is geen whatsapp groep om te ‘kletsen’.
Zie voor de huisregel: https://www.grootvettenoord.nl/wabp-huisregels/

* Door deelname aan deze WABP wordt u tevens als lid toegevoegd aan onze nieuwsbrief


*  Wanneer leden zich niet houden aan deze regels kunnen deze worden verwijderd uit de groep.

//update 26-02-2020

X