WABP huisregelswabp-groot-vettenoord

Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.

De huisregels van WABP Groot Vettenoord:

 1. Deelnemers (ondernemers & bewoners) voeren hun bedrijf (of wonen) op ons bedrijventerrein (max. 2 personen per onderneming/woning).
 2. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 3. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844)
  A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;   (*1)
 4. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen;
 5. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 6. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
 7. Het versturen van foto’s/video etc. van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken. Wij raden u aan terughoudend te zijn met het delen van beelden wanneer dit niet meer dringend is (dus achteraf) gezien de strenge privacywetgeving!
 8. Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten. (*2)
 9. Het beheer van deze WABP groep ligt bij het bestuur van OGV en Team Toezicht. Wij houden ons het recht voor om u middels deze groep op de hoogte te brengen van verenigingsnieuws en data.

1* Het is binnen deze WABP groep toegestaan om meldingen te doen van belang voor alle ondernemers.
2* We spreken af melding kort en bondig te houden. Wanneer u met des of geen verder wilt ‘chatten’ dan doen wij dit 1 op 1 met die persoon. Voorkom lange teksten waar andere geen belang bij hebben of zelfs niet hoeven te weten.

Saar Methode:

buurtpreventie-elsloo

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:

 1. Lid is ondernemer of woont op ons industrieterrein;
 2. Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep;
 3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de regiegroep in samenspraak met de politie en gemeente.

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan secretaris@grootvettenoord.nl met de volgende gegevens:

 1. Volledige naam (of namen) van diegene die aan deze groep wilt deelnemen
 2. E-mailadres(sen) van de personen die willen deelnemen
 3. Mobiele telefoonnummers van de personen die willen deelnemen
 4. Functie van de desbetreffende deelnemers
 5. Bedrijfsnaam (niet van toepassing voor enkel bewoners)
 6. Het volledige adres van het bedrijf

* Door deelname aan deze WABP wordt u tevens als lid toegevoegd aan onze nieuwsbrief
** Deelname is alleen mogelijk middels een ‘SMART-Phone’ en de app ‘whatsapp’


*  Wanneer leden zich niet houden aan deze regels kunnen deze worden verwijderd uit de groep.

X