De Groene Jeroenen zijn half maart 2024 begonnen met het planten van duizenden struiken en bomen. Hun werk, inclusief twintig ‘beestenbankjes’, maakt het bedrijventerrein tot een levendige groene oase waar natuur en mensen samenkomen.

Ze zijn gestart met het planten van meer dan tweeduizend struiken en bomen, waaronder meidoorns, hazelaars en eiken, die zorgen voor een jaarrond rijke haag vol bloemen, bessen, insecten en vogels. Daarnaast hebben ze twintig ‘beestenbankjes’ geplaatst, zitelementen waar bezoekers op kunnen zitten en wilde dieren in kunnen schuilen. Deze bankjes bieden een veelzijdig leefgebied voor insecten, slakken, amfibieën en zoogdieren. Vooral wilde bijen profiteren van de speciaal aangelegde steilwandjes van aarde, zand of leem.

De Groene Jeroenen hebben ook dood hout geplaatst, een verhard wandelpad naar de Food Innovation Academy aangelegd en wilde kruiden gezaaid. Hoewel het gebied tijdelijk een beetje rommelig oogt, zal het al snel uitgroeien tot een prachtige, groene omgeving.

Aan het begin en het eind van de Industrieweg komen ‘natuurrijkpoorten’, gesmeed door Voscon uit Vlaardingen. Deze poorten zullen begroeien met inheemse klimplanten, waardoor groene natuurtunneltjes ontstaan die bezoekers uitnodigen. Informatieborden en prullenbakken volgen nog.

De bloemenpracht zal dit jaar al zichtbaar zijn en dankzij goed maaibeheer zal de biodiversiteit in de komende jaren alleen maar toenemen.

Bekijk hier allerlei foto’s van het proces. Het verhaal van De Groenen Jeroenen is op hun website te lezen.

Tags

Comments are closed

X