AD Waterweg | 29-04-2020

Vlaardingen zet nieuw wapen in tegen drugshandel, want stad is véél te populair bij criminelen

Vlaardingen zet een nieuw wapen in bij haar strijd tegen drugscriminelen: data. Door gegevens grondig te analyseren, hoopt zij de Vlaardingse onderwereld bloot te leggen.

De gemeente wil een data-analist aan zich binden. Deze specialist moet zicht krijgen op verborgen verbanden in het criminele milieu. Dat is hard nodig, want Vlaardingen blijkt een populair oord voor drugsdealers, malafide ondernemers en mensenhandelaren.

De analist moet in de eerste plaats informatie verzamelen, meldt de gemeente. Daarna volgt een analyse van ‘gebeurtenissen, signalen en trends’. ,,Door beschikbare data te combineren en met behulp van moderne technieken deze informatie te analyseren, ontstaat meer zicht op patronen en structuren van ondermijnende criminaliteit.”

‘Georgani­seer­de hennep­teelt is momenteel een probleem’

Georganiseerde hennepteelt is momenteel een probleem voor de stad, zo constateerde de gemeente in haar meest recente veiligheidsrapport. Die teelt kan leiden tot tal van andere soorten criminaliteit. Te denken valt aan witwassen, mensenhandel én het gebruik van excessief geweld.

‘Wel héél veel garages in Vlaardingen’
De gemeente vermoedt dat meerdere bedrijven zich, verscholen achter de gevel van hun onderneming, bezighouden met criminele activiteiten. Oud-burgemeester Annemiek Jetten plaatste bijvoorbeeld vraagtekens bij de vele garages die Vlaardingen telt. ,,Zo veel dat we ons afvragen of die wel een levensvatbare business hebben. We denken dan ook niet dat die zich uitsluitend met auto’s bezighouden.”

De komende jaren wil de gemeente specifieke branches doorlichten. Branches die volgens haar ‘oververtegenwoordigd’ zijn in de stad, maar waarvan zaken tóch voldoende inkomsten hebben om te blijven bestaan.

Welke takken dat, los van de autobranche, zijn, wil zij niet zeggen. ,,In het belang van de aanpak kunnen we hier geen uitspraken over doen.”

Cocaïne
Bedrijventerreinen zijn volgens de gemeente extra vatbaar voor criminele activiteiten. Een kwartiermaker moet deze gebieden onder handen nemen. Verder dienen handhavers een oogje in het zeil te houden, zo valt allemaal te lezen in een nieuw veiligheidsplan.

Afgelopen trof de politie in een loods aan de Marconistraat nog zo’n 1800 liter aan van een stof waarmee cocaïne gewassen kan worden. Een Schiedammer en inwoner van de gemeente Zuidplas zijn vervolgens gearresteerd.

Sinds eind vorig jaar is het voor de gemeente mogelijk om een vergunningsplicht in te stellen voor bedrijfstakken. Zo kan zij bijvoorbeeld de wilgroei aan garages aan banden leggen. Voor de autobranche ligt verder de mogelijkheid om op tafel om de Wet Bibob toe te passen: dit houdt onder meer in dat een garagehouder inzicht moet geven in zijn financiële administratie. Doel is het tegengaan van witwaspraktijken.

Tippen over ongure zaken
De gemeente wil Vlaardingers stimuleren om haar te tippen over ongure zaken. ,,Inwoners en ondernemers zijn de ogen en oren van de wijk. Daarmee is informatie voorhanden die nodig is om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.”

Het gaat daarbij niet om het opzetten van een kliklijn, meer om bewustwording. Oud-burgemeester Jetten hamerde daar ook al op. ,,Je moet het met elkaar doen”, zei zij. ,,Agressiviteit in de straat hoef je niet te accepteren, ga in gesprek met mensen met raar gedrag. En keur het gebruik van drugs niet goed: als je een pilletje neemt, accepteer je ook de wereld die achter drugs schuilgaat.”

Corona
Overigens houdt de gemeente nog een slag om de arm wat betreft de uitvoerbaarheid van alle plannen: zij sluit niet uit dat de coronacrisis voor vertraging zorgt. In het najaar belooft zij de gemeenteraad bij te praten over de resultaten.

BRON: AD WATERWEG
(https://www.ad.nl/waterweg/vlaardingen-zet-nieuw-wapen-in-tegen-drugshandel-want-stad-is-veel-te-populair-bij-criminelen~adbaeb60/)

Tags

Comments are closed

X