Beste ondernemer,

Bedankt! Een groot aantal (29 ondernemers) heeft namelijk de tijd genomen om onze voorstellen te bekijken en te beoordelen. Daarbij zijn alle voorstellen door een meerderheid van jullie voor akkoord bevonden en daar zijn wij als bestuur uiteraard blij mee.

Aan ons nu de mooie taak om de voorstellen, op basis van o.a. het aantal voorkeursstemmen, te voorzien van prioriteit en daarmee aan de slag te gaan. Hierover komen wij als bestuur binnenkort bij elkaar en daarbij zullen wij jullie uiteraard op de hoogte houden van de projecten die we op gaan pakken en wanneer. Per project zullen we t.z.t. ook wat inhoudelijker er op in gaan wat we precies van plan zijn, besproken hebben en uit zullen gaan (laten) voeren.

En uiteraard blijven we ons ook bij de Gemeente melden met de ‘dagelijkse’ ergernissen of verbeterpunten.

Nogmaals dank en we melden ons binnenkort weer.
Bestuur Ondernemersvereniging Groot Vettenoord

**********************

Hier de uitslag van de stemming:


Voorstel 1 – Kosten secretariaat, PER JAAR

Taken van het bestuur zijn op vrijwillige basis. Wij maken dankbaar gebruik van één of soms meerdere externe partijen om taken uit handen te nemen. Zo ook voor wat betreft het parkmanagement en secretariaat. Dit wordt op dit moment verzorgd door Business Co & Co in de persoon van Ben Smit.
Prognose kosten € 10.000,- (per jaar)
22 voor | 3 tegen | 4 geen mening


Voorstel 2 – Aankleding bedrijventerrein, EENMALIG

Het verbeteren van de algehele aankleding van het bedrijventerrein. Denk aan ingangen van ons terrein(en) waarbij wij de bezoekers welkom heten en ook direct informatie kunnen delen of aan plantenbakken aan lantaarnpalen etc.
Prognose kosten € 30.000,- (eenmalig)
23 voor | 4 tegen | 2 geen mening


Voorstel 3 – IKV Dochterbijdrage, EENMALIG

IKV heeft ons een bijdrage gevraagd als dochtervereniging.
Kosten € 2.000,- jaar 2021 (eenmalig)
21 voor | 7 tegen | 1 geen mening


Voorstel 4 – Afvalbakken, EENMALIG

Zwerfafval is nooit wenselijk. Naast dat dit het straatbeeld niet ten goede komt trekt het ook ongedierte aan.
Prognose kosten € 20.000,- per jaar (eenmalig)
25 voor | 4 tegen | 0 geen mening


Voorstel 5 – Verduurzamen verlichting, PER JAAR

Om als Ondernemersvereniging het goede voorbeeld te geven willen wij op jaarbasis een financiële impuls geven om onze straatverlichting te verduurzamen middels LED-verlichting.
Prognose kosten € 10.000,- per jaar
23 voor | 4 tegen | 2 geen mening


Voorstel 6 – Promotie, PER JAAR

Wij brengen graag onze ondernemersvereniging bij u en andere ondernemers onder de aandacht (zoals o.a. met de speculaasactie of Business Buurt Borrel – BBB) hiervoor willen wij graag een bedrag reserveren.
Prognose kosten € 5.000,- per jaar
25 voor | 4 tegen | 0 geen mening


Voorstel 7 – Financiële bijdrage maatschappelijke initiatieven, PER JAAR

Als ondernemer zijn wij ook mens en wat is er mooier om ook stil te staan bij onze medemens. Wij willen graag een bedrag reserveren voor maatschappelijke initiatieven. Keuze tot welke initiatief ligt bij bestuur.
Prognose kosten € 5.000,- (per jaar)
21 voor | 6 tegen | 2 geen mening


Voorstel 8 – Beschermende middelen rondom cameramasten, PER JAAR

Onze huidige cameramasten zijn kwetsbaar voor aanrijdingen. Wij willen de masten van beugels voorzien.
Prognose kosten € 7.500,- (per jaar)
26 voor | 2 tegen | 1 geen mening


Voorstel 9 – Cursus AED, vervanging, uitbreiding en donatie AED + kast aan aangrenzende wijken, PER JAAR

Voor het komende jaar moeten wij mogelijk bestaande AED gaan vervangen of aantal uitbreiden. Daarnaast willen wij aan ondernemers waar een AED hangt reanimatiecursus aanbieden.
Prognose kosten € 20.000,- (per jaar)
20 voor | 5 tegen | 4 geen mening


Voorstel 10 – Vervanging, uitbreiding en onderhoud camerasysteem, PER JAAR

Om ons camerasysteem up-to-date te houden (te onderhouden), waar nodig uit te breiden of te vervangen willen wij een bedrag reserveren.
Prognose kosten € 25.000,- (per jaar, opbouw reserve)
28 voor | 0 tegen | 1 geen mening


Voorstel 11 – Mobiliteit, PER JAAR

Wij willen graag een bedrag reserveren om eventueel een financiële impuls te kunnen geven om initiatieven in het kader van mobiliteit te ondersteunen. Eén en ander in nauw overleg met ons bestuur.
Prognose kosten € 10.000,- (per jaar)
18 voor | 8 tegen | 3 geen mening

Tags

Comments are closed

X